Partnerji

Krka

Krka

Krka se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Usmerili smo se predvsem v razvoj lastnih visokokakovostnih generičnih zdravil z dodano vrednostjo, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

www.krka.si

Metronik

Metronik

Metronik je vodilni ponudnik sistemov za avtomatiko in proizvodno informatiko v Sloveniji.

Na osnovi vrhunske tehnologije in visoke kakovosti storitev želijo postati vodilno podjetje v regiji na področju avtomatizacije in informatizacije proizvodnih procesov za farmacevtsko industrijo ter vodilni sistemski integrator na področju avtomatike in proizvodne informatike v regiji.

Delovanje družbe obsega celovito izvedbo projektov na naslednjih strateških področjih: avtomatizacija in računalniško vodenje proizvodnih procesov, informacijska podpora proizvodnim procesom s sistemom MePIS, razvoj orodja za avtomatizacijo in informatizacijo, avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih in klimatskih sistemov v industriji in zgradbah, nadzor in avtomatizacija infrastrukturnih objektov in drugo.

www.metronik.si

Iskra PIO

Iskra PIO

Osnovna dejavnost Iskre PIO je projektiranje in izdelava opreme za čisto in čistilno tehnologijo. Glavni naročniki njihovih izdelkov so farmacevtska podjetja, medicinske ustanove, lekarne ter raziskovalni inštituti doma in v tujini. Zaradi intenzivnega zaposlovanja visokostrokovnega tehničnega kadra v preteklih letih se vsako leto povečuje obseg proizvodnje in zvišuje raven kakovosti izdelkov.

Družba je edini proizvajalec tovrstne opreme v Sloveniji, z njo pa enakovredno nastopa tudi na tujih trgih.

Iskra PIO je partner več kot 50 podjetjem in organizacijam v Evropi.

www.iskra-pio.si

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

GZDBK

Člani te zbornice zaposlujejo 70 % zaposlenih na Dolenjskem in v Beli krajini ter skupaj ustvarijo 80 % prihodkov in 90 % dobička. Te številke so kot vizitka zbornice, ki je bila ustanovljena kot prva samostojna regijska gospodarska zbornica v Sloveniji. V svojem prvem mandatu je izpolnila začrtane naloge in se dinamično umestila v prostor.

www.gzdbk.si