O Farmi GRS

Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko razvojno središče, d. o. o.
Matična številka 3913767000
Davčna številka 54725674
Datum ustanovitve 14. 2. 2011
Družba Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko središče, d. o. o.
Skrajšano ime Farma GRS, d. o. o.
Sedež Seidlova cesta 70, 8000 Novo mesto, Slovenija
Osnovni kapital 1.003.000,00 EUR
Direktor družbe Peter Skubic

Ustanovitelji

  • Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
  • Metronik, elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana, d. o. o.
  • Iskra PIO, proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej, d. o. o.
  • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Farma GRS, d. o. o., je bila ustanovljena v partnerstvu podjetij iz farmacevtske in farmacevtskoprocesne dejavnosti. Partnerstvo bo zagotovilo nove farmacevtske izdelke in nove tehnološke izdelke za farmacevtsko proizvodnjo ter prispevalo k energetsko, okoljsko in poslovno bolj učinkoviti farmacevtski proizvodnji.