Dejavnosti

Cilji ustanoviteljev

 • Vzpostaviti infrastrukturo za razvoj novih izdelkov in tehnologij v farmacevtski kemiji in tehnologiji.
 • Razviti nove izdelke za trg z utemeljeno dodano vrednostjo za bolnike in panogo.
 • Razviti rešitve za zdravilne učinkovine, 5 procesno-strojnih rešitev, in doseči njihovo zaščito s patenti in blagovnimi znamkami z mednarodnim elementom.
 • Ob zavedanju pomena sredstev ESRR zagotoviti pozitivne učinke na panogo, akademsko sfero in okolje (nizkoogljična družba).

Družbeniki Farme GRS, d. o. o., se ukvarjajo z naslednjimi razvojnimi vsebinami:

 1. Raziskave in razvoj na področju zdravilnih učinkovin
  • raziskave in razvoj pojavnih oblik zdravilnih učinkovin
  • raziskave in razvoj na področju separacijskih znanosti
  • raziskave in razvoj stereoselektivnih sintez
  • raziskave in razvoj kemijsko-fizikalnih znanosti za optimizacijo finalnih operacij obdelave trdnih delcev v proizvodnji zdravilnih učinkovin
 2. Raziskave in razvoj na področju informacijske tehnologije ter energetskih, okoljskih in procesnih tehnologij v farmacevtski panogi
  • razvoj orodja in podpore za varčevanje z energijo in manjše obremenjevanje okolja
  • razvoj naprednih analiznih postopkov za analizo šaržnih procesov in obvladovanje njihove kakovosti
  • razvoj sodobnih sistemov vodenja šaržnih procesov s poudarkom na procesih v sintezi in upoštevanju standardov
  • razvoj informacijske podpore procesov v sintezi s poudarkom na obvladovanju materialnega toka in elektronske dokumentacije
  • razvoj izolatorja (naprave) za delo v izoliranem okolju za razvoj in proizvodnjo zdravilnih učinkovin