O Farmi GRS

Farma GRS, d. o. o., je bila ustanovljena v partnerstvu podjetij iz farmacevtske in farmacevtskoprocesne dejavnosti. Partnerstvo bo zagotovilo nove farmacevtske izdelke in nove tehnološke izdelke za farmacevtsko proizvodnjo ter prispevalo k energetsko, okoljsko in poslovno bolj učinkoviti farmacevtski proizvodnji.

Dejavnosti

Družbeniki Farme GRS, d. o. o., se ukvarjajo z naslednjimi razvojnimi vsebinami:

  1. z raziskavami in razvojem zdravilnih učinkovin,
  2. z raziskavami in razvojem na področju informacijske tehnologije ter energetskih, okoljskih in procesnih tehnologij farmacevtske panoge.

Kontakt

Farma GRS, d. o. o.
Seidlova cesta 70
8000 Novo mesto
Slovenija

Telefon 07 331 28 26